Skip links

Thị trường Hàn Quốc

Lambda 1

Lambda 256 ký kết MOU với Arkpia

Lambda 256 – công ty con của Dunamu và là nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, chuyên về blockchain đã hợp tác với Arkpia – một thương hiệu nghệ thuật của JJONE – công ty nghệ thuật tài sản kỹ thuật số toàn cầu.